• Zlín Net, a.s. • Nad Stráněmi 5656 • 760 05 Zlín
  • zlinnet@zlinnet.cz
  • +420 576 771 801
  • Společnost Zlín Net, a.s.

    Ryze česká společnost se zaměřením na poskytování pronájmu optických vláken, datových okruhů a v neposlední řadě také internetu a hlasových služeb.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název projektu: Datové centrum Zlín Net
Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0000173

Projekt je zaměřen na vybudování moderního technicky vyspělého datového centra na úrovni TIER III, které se stane centrem pro poskytování datových služeb v okolí města Otrokovice. Datové centrum bude nabízet jak širokou paletu standardních služeb provozovaných v datových centrech, tak i revoluční služby z oblasti cloud computingu. Částečně bude datová kapacita centra sloužit pro vlastní účely společnosti, ale především bude určeno pro zákazníky společnosti Zlín Net z řad korporátních klientů, státní správy a samosprávy. Datové centrum bude pomocí dvou nezávislých optických tras propojeno s metropolitní optickou sítí Zlín - Otrokovice, která je propojena se všemi významnými telekomunikačními operátory na tuzemském trhu.. Datové centrum vznikne z již nevyužívaného objektu v centru Otrokovic. Nemovitost bude kompletně zrekonstruována tak, aby byly prostory vhodné pro instalace potřebných technologií a následný bezproblémový provoz. Datové centrum bude svým zákazníkům nabízet plně konkurenceschopné standardní služby datového centra: • Vytvoření a poskytování individuální IT platformy jako služby dle přesných požadavků zákazníka • Virtualizace firemní ICT infrastruktury s možností vynikající škálovatelnosti dle potřeb zákazníka • Instalace a implementace služeb pro systémové technologie • Poštovní, portálové a dalších komunikační služby jako nadstavba na klasické služby outsourcingu ICT infrastruktury • Profesionální služby dohledového centra v režimu 24/7/365

Cíl projektu:
Cílem projektu je vybudování technicky vyspělého datového centra, které bude sloužit pro naše zákazníky z řad telekomunikačních operátorů, státní správy a samosprávy. Centrum bude poskytovat datové služby v okolí města Otrokovice. Datové centrum bude nabízet jak širokou paletu standardních služeb provozovaných v datových centrech3, tak i revoluční služby z oblasti cloud computingu. Částečně bude datová kapacita centra využívána i pro potřeby společnosti Zlín Net.

Stav projektu: probíhá
Vedoucí projektu: ing. Vlastimil Březík, ředitel společnosti Zlín Net, a.s., tel. 577 664 104


EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


e-max.it: your social media marketing partner