• Zlín Net, a.s. • Nad Stráněmi 5656 • 760 05 Zlín
 • zlinnet@zlinnet.cz
 • +420 576 771 801
 • Společnost Zlín Net, a.s.

  Ryze česká společnost se zaměřením na poskytování pronájmu optických vláken, datových okruhů a v neposlední řadě také internetu a hlasových služeb.

Zlín Net, a.s. byl založen v roce 1996 a byla to právě naše společnost, která do Zlína přinesla službu Internet na komerční bázi. V roce 2006 prošel Zlín Net, a.s. restrukturalizací a začal budovat metropolitní optickou síť ve Zlíně. V roce 2009 se Zlín Net, a.s. propojil se společností TC servis, s.r.o. a tím od roku 2010 rozšířil optickou metropolitní síť i do Otrokovic. Optická síť v současnosti disponuje 72 000 m optických kabelů ve Zlíně a Otrokovicích. Při výstavbě optické sítě byl kladen důraz především na kvalitu a spolehlivost, která je dána také instalovanou technologií předních světových výrobců jako jsou např. Cisco systems, OFS, Micos, Dura-line a mnoho dalších. Hlavní činností firmy je poskytování služeb lokálním i nadnárodním telekomunikačním operátorům.

V posledních letech se rovněž podílíme na budování KIVS (Komunikační Infrastruktura Veřejné Správy) pro telekomunikační operátory nabízející služby jednotlivým ústředním orgánům státní správy České republiky v rámci Zlínského kraje.

Služby naší společnosti využívají také firmy s potřebou propojení jejich jednotlivých poboček a komunikačních uzlů nejen v rámci Zlína a Otrokovic. Zákazník si může vybrat optimální variantu z nabízených služeb pronájmu optických vláken, pronájmu datových okruhů, internetu a služeb datacentra nebo jakoukoliv jejich kombinaci. Výsledkem jsou kvalitnější služby a nižší poplatky.

Od roku 2012 společnost buduje první FTTH síť ve Zlínském kraji určenou pro domácnosti především v bytových domech. V současnosti tato síť pokrývá více než 3 000 domácností ve Zlíně a Otrokovicích.

Významní telekomunikační operátoři

 • T-Mobile Czech Republic a.s.
 • O2 Czech Republic a.s.
 • Dial Telecom, a.s.
 • České radiokomunikace, a.s.
 • UPC Česká republika, s.r.o.
 • aj.
 • e-max.it: your social media marketing partner