• Zlín Net, a.s. • Nad Stráněmi 5656 • 760 05 Zlín
  • zlinnet@zlinnet.cz
  • +420 576 771 801
  • Společnost Zlín Net, a.s.

    Ryze česká společnost se zaměřením na poskytování pronájmu optických vláken, datových okruhů a v neposlední řadě také internetu a hlasových služeb.

Název programu: Operační program Zaměstnanost, výzva č. 97/2019
Název projektu: Podnikové vzdělávání ve společnosti Zlín Net – OPZ 97
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013702

Partneři projektu:
TC servis, s.r.o., IČ: 25533673, Sídlo: tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice
MTEL Communications, s.r.o., Sídlo: Krapkova 4, 779 00 Olomouc

Cíl projektu:
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností pracovníků příjemce a partnera projektu a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Stav projektu: probíhá
Doba realizace projektu: 1. 8. 2020 – 31. 7. 2022
Cílová skupina:
Zaměstnanci – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci žadatele/partnera s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce.

Projekt obsahuje následující aktivity: – Obecné IT – Účetní, ekonomické a právní kurzy – Technické a jiné odborné vzdělávání – Interní lektor Celkový rozpočet projektu činí 1 354 878 Kč a je financován z 85% z Evropského sociálního fondu a z 15% z vlastního rozpočtu příjemce projektu.


EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

e-max.it: your social media marketing partner