• Zlín Net, a.s. • Nad Stráněmi 5656 • 760 05 Zlín
  • zlinnet@zlinnet.cz
  • +420 576 771 801
  • Výstavba a servis

    Zajišťujeme kompletní výstavbu optických sítí včetně projektové dokumentace a záručního i pozáručního servisu. Zajišťujeme také outsourcing ICT technologií.

Ve světě telekomunikační techniky se stále více pro přenos dat využívají optické sítě. Chcete-li dosahovat vysokých přenosových rychlostí a přitom disponovat dostatečnou kapacitou nejen pro současnost, ale i pro budoucnost, využijte přenosu pomocí optického vlákna. Optická kabeláž je optimální pro propojení např. počítačových sítí, telefonních ústředen, kabelové televize, zabezpečovacích a kamerových systémů. Cílem je splnit požadavky na šířku pásma, provozní spolehlivost a elektromagnetickou kompatibilitu. Technici společnosti Zlín Net mají praktické zkušenosti, které získaly především při výstavbě metropolitní optické sítě. Disponujeme také špičkovým vybavením pro instalaci, spojování a především diagnostiku optických vláken.

Studie proveditelnosti
Zakreslení významných bodů do mapového podkladu a následné navrhnutí trasy optické sítě tak, aby mohla být co nejefektivněji využita.

Územně správní řízení
Na základě bohatých zkušeností s projekcí a výstavbou rozlehlých městských sítí zpracujeme dokumentaci potřebnou pro vydání patřičných povolení stavebním úřadem (územní rozhodnutí).

Věcná břemena
Náš tým specialistů na smluvní vztahy vyřeší uzavření Smluv o zřízení věcného břemene s vlastníky stavbou dotčených pozemků.

Výstavba sítě
Zajistíme kompletní pokládku HDPE trubek do výkopu včetně geodetických prací a obnovy narušených povrchů. Následně provádíme instalaci (zafouknutí, zatažení, pokládku) optického kabelu do připravených tras včetně svařování a zakončení vláken na optických rozvaděčích. Na závěr provádíme měření optických vláken, vyhotovení měřících protokolů a dokumentaci skutečného provedení. Specializujeme se rovněž také na nadzemní optické trasy.

Záruční i pozáruční servis
Jako službu navazující na námi realizované telekomunikační instalace zajišťujeme nepřetržitý 24 hodinový servis s reakcí dle dohodnutého SLA.

e-max.it: your social media marketing partner